Drahobejlova

Drahobejlova

studie stavby:

OFSTONE

hrubá podlažní plocha:

12 067 m²
studie
2020

v hlavní roli OFSTONE:

Ing. arch Karel Trachta, Ing. arch. Jan Duchoň, Ing. arch. Jan Smejkal, Ing. arch. Přemysl Halámek, Ing. arch. Jan Švec, Ing. arch. Adéla Baráková, Ing. Milan Polák, Ing. Ivan Němec
Architektonická studie řeší areál s vnitroblokem mezi ulicemi Drahobejlova a Ocelářská v Praze 9 - Libni. Nacházíme se v území, kde se střetává klasická bloková zástavba s velkoprostorovými budovami (OC Harfa a O2 aréna), liniovou zástavbou severně podél ulice Sokolovská a s bariérou v podobě železnice jižně podél ulice Českomoravská. Řešený areál budov prochází skrz celý jeden blok o rozměrech cca 90 x 140 metrů. Studie kromě rekonstrukce stávajících budov řeší i nástavbu na objekt v ulici Drahobejlova a novostavbu bytového domu do proluky v ulici Ocelářská. Záměr má za cíl dotvoření blokové struktury v lokalitě a pečlivě pracuje s výškovou hladinou v území.