Korunovační

Korunovační 570/18, PRAHA 7 - Bubeneč

investor:

PSN

studie stavby:

OFSTONE

generální projektant:

OFSTONE

hlavní inženýr projektu:

Ing. arch. Karel Trachta
realizace
2019
Bytový dům v Korunovační ulici č.p. 18 se nachází ve vyhledávané části Prahy 7 - Bubenči, v blízkosti parku Stromovka a letenského parku. Pražská Bubeneč je urbanisticky velmi kvalitně založena bloky s bytovými domy a městským parterem. Bytové domy jsou v převážné části šesti a sedmi podlažní. Záměrem a zadáním bylo obnovení kvalitního bydlení ve "vybydleném" domě. Dále obnovení dobového dekoru a podtržení kvality místa pro bydlení v městském prostředí s kvalitní vybaveností. Důležitým aspektem bylo provedení restaurátorských průzkumů původní barevnosti fasád a výplňových prvků. Podařila se obnova původní barevnosti oken v červené cihlové barvě a jemných odstínů šedi na fasádách.