Pilcova rezidence
Sokolovská, Praha 8
2022
https://pilcovarezidence.cz/

realizace projektu