Ecocity Malešice

Obytný soubor Ecocity Malešice
5 bytových domů
110 bytů
realizace 2013
spolupráce:
Podlipný Sladký Architekti