Studie Waltrovka

Urbanistická objemová studie Waltrovka
studie 2012
spolupráce s Podlipný Sladký Architekti

Studie Waltrovka